I Tarup-Davinde Naturområde har vi de sidste par år opstillet Mindebænke på smukke steder i området.

Pt. er der opsat Mindebænk med tilhørende formidlingstavle på Røllehøj og ved Aborresøen.

Det er tanken at bænkene udover den funktionelle og æstetiske værdi også formidler små fortællinger om områdets historie og de mennesker, organisationer eller firmaer som knytter sig dertil.

Der er sammensat et udvalg med bl.a. lokale engagerede borgere, som udvælger bænkeprojekterne. Udvalget kan også på eget initiativ opfordre ansøgere til at opstille en Bænk. Det er ansøgerne selv, som betaler og sørger for at designe bænken i samråd med udvalget, der også anviser et sted til opstilling.

Kontakt Naturskolen hvis du/I er interesseret i at opstille en Bænk i området.

Helmuths Hansens bænk på Røllehøj indviet i 2019