Tarup-Davinde I/S forvalter det offentlige naturområde for de to ejerkommuner, og der er derfor en række hensyn og forpligtelser at forholde sig til i forbindelse med større arrangementer og events i området.

Det er vigtigt, at I kontakter Naturskolen ved at bruge ansøgningsskemaet via linket nederst ved planlægningen af et større arrangement eller events. I er naturligvis også velkomne til at ringe til Naturskolen for at få svar på spørgsmål.

Når vi behandler jeres ansøgning, så vi kigger vi bl.a. på:

  • Passer jeres arrangement ind i det område I ønsker at bruge? Vi har f.eks. en del områder som er zoneret til sårbar natur, og andre hvor der indimellem foregår skydning.
  • Er områderne ledige?
  • Kan den almindelige offentlige færdsel foregå uhindret og uden risiko samtidig med arrangementet?
  • Hvilke typer af aktiviteter arbejdes der med? Vi ønsker f.eks. ikke farlige eller støjende aktiviteter i området. Ligesom vi har hensyn til naboer at varetage.
  • Se de generelle regler for færdsel i området: https://tarupdavinde.dk/regler-for-faerdsel-i-omraadet/

Ansøgningsskema og kort til eksterne aktører om anvendelse af Tarup-Davinde området til kommerciel teambuilding eller events.

file:///C:/Users/henkh/Downloads/Bilag-om-ekstern-kommerciel-teambuilding-og-events-i-Tarup-Davinde-omr%C3%A5det.pdf