Der er en række brugere, som har indgået en aftale om brug af dele af området til aktiviteter. Typisk indeholder aftalerne afsnit om: hvilke aktiviteter der kan laves, hvor aktiviteterne kan foregå og hvornår aktiviteterne kan foregå. Desuden er der oftest krav om at den enkelte aktivitet bookes via naturskolen.

Der er indgået brugsaftaler med:

Odense Minisail
Dansk Retriever Klub
Odense Orienteringsklub
Spanielklubben
Årslev Helhedsskole
Dansk Ruhår Klub
De Fynske Bivenner
Entemologisk Selskab Fyn (opbevaringsaftale insekter)
Frømandsklubben Neptun
Davinde Modelbådklub
Den Fynske Stenklub
LB30 – tilkørselsmulighed