De store dammuslinger lever i mange af søerne i området. Muslingerne er søernes naturlige “rensningsanlæg”.

Derfor må muslingerne ikke fanges og fjernes.