Området i Tarup-Davinde er et geologisk skatkammer. Landskabet og stenene står som tydelige vidner om sidste istids gletsjerindtog i Danmark og nutidens råstofindvindinger. Området egner sig godt til formidling af istid, sten og deres oprindelse.

Formidling til indskoling

Tema: Vi bygger med sten og sand

Her samarbejder vi og bruger vores fantasi og bygger eksperimenterende med naturens materialer i form af sten, sand, ler, vand, muslingeskaller, grene og blomster:

 • Kendskab til enkelte stentyper, som granit, flint og kalk og deres egenskaber.
 • Hvad gør en bygning bæredygtig
 • Konstruktion af stabile bygninger med naturens materialer.
 • Forholder os til fysiske forhold, som blæsten og solen indvirkning på byggeriet.
 • Udgravning til søer med ler som bund.

Elever bygger stenhuse Foto: Rolfsted skole, Sletten

Formidling til mellemtrin

Tema: På jagt efter sten og fossiler

Forløbet indeholder følgende aktiviteter:

 • Besøg på Davinde Stenmuseum med fokus på istiden, ledeblokke og den store fossilsamling fra Tarup-Davindes grusgrave.
 • Sans en sten
 • Stengenkendelse i de tre typer bjergarter
 • Stenbingo
 • Erosion og jernjagt med magneter
 • Fossiljagt i museets stenbunke, hvor der altid er fossiler at finde
Aktiviteten “Sans en sten” Foto: Isabel Ebbesen, Sletten

Formidling til overbygning

Tema: Sten, istid og landskabsdannelse

Forløbet kan indeholde følgende aktiviteter:

 • Tidslinje over jorden og livets udvikling
 • Istidens betydning for området og råstofindvindingen i dag
 • Stengenkendelse i de tre typer bjergarter og geologisk kredsløb
 • Praktiske øvelser om istidens landskabsdannelse
 • Besøg Davinde Stenmuseums råstof-, ledeblokke- og fossil samling

Elever eksperimenter med landskabdannelse Foto: Isabel Ebbesen, Sletten