Hundeskoven i Tarup-Davinde er et indhegnet område på 6,2 hektar, hvor din hund må færdes uden snor – Dog i ledsagelse af hundens fører, som skal have fuld kontrol over hunden. I hundeskoven er der skiltet med en ”Hundestrand”, hvor din hund må bade. Samme sted er der borde og bænke og en skraldespand.

Du kan parkere på Langagervej 1, 5220 Odense SØ.

Du har altid ansvar for din hund.

Du må lade din hund løbe frit i hundeskoven under forudsætning af, at du har ”fuldt herredømme” over din hund, dvs. tilsvarende Hundelovens bestemmelser. ”Fuldt herredømme” betyder, at hundeføreren kan standse hunden, hvis den f.eks. angriber andre dyr og mennesker. Hunden skal have tæt kontakt til føreren, og den må ikke være til gene for andre. Hunde som ikke kommer med det samme på kald, skal derfor føres i snor eller holdes ved fod. Hunden skal altid være under ledsagelse ved besøg i hundeskoven. Det er hundeføreren, der har ansvaret for at undgå konflikter, der skyldes løse hunde.

Al færdsel i hundeskoven sker på eget ansvar!

Skoven skal være til glæde for alle, så hunde og deres ejere skal derfor altid vise hensyn til skovens øvrige gæster. For at alle besøgende i Hundeskoven skal få en god oplevelse, er der nogle regler, man skal følge:

Regler i Hundeskoven

  1. Ansvar efter Hundeloven gælder også her i Hundeskoven (app til Hundeloven)
  2. Hunden må gå uden snor, men dog i ledsagelse af hundens ejer, som skal have kontrol over hunden
  3. Hunden skal altid være under ledsagelse ved besøg i Hundeskoven
  4. Indhegningen markerer Hundeskovens areal. Hunde, der springer over eller løber gennem hegnet, kaldes omgående tilbage i Hundeskoven.
  5. Du må lade din hund løbe frit under forudsætning af, at du har ”fuldt herredømme” over din hund, dvs. tilsvarende Hundelovens bestemmelser over ”fuldt herredømme”
  6. Vis hensyn til hinanden
  7. Hundens efterladenskaber skal altid samles op – også uden for stierne
  8. Hunden skal have tæt kontakt til føreren og må ikke være til gene for andre gæster i Hundeskoven – det være sig hunde eller det vilde dyreliv.
  9. Al færdsel i Hundeskoven sker på eget ansvar

Husk, du skal have din hund i snor i områderne uden for Hundeskoven i Tarup-Davinde. Løse hunde, der jager rundt i naturen, gør stor skade. Rålam, harekillinger og jordrugende ynglefugle er særligt sårbare. Ofte opdager hundeejeren ikke, at hunden har været på gale veje, før det er for sent. Løse omstrejfende hunde finder sammen og følger deres naturlige jagtinstinkter.

Fiskeri i søen er forbudt!

Om vinteren hæver grundvandet temperaturen i søerne. Derfor er det livsfarligt at færdes på isen.