Som skole eller institution er det lovpligtigt, at man skal have en sikkerhedsinstruks og have tegnet en passageransvarsforsikring, hvis man sejler med elever på egen hånd.