I Davinde Sø findes en ret stor bestand af den invasive Signalkrebs, som kan kendes fra Flodkrebs på den karakteristiske hvide eller blålige plet ved basis af klosaksen (pletten kan være utydelig). Krebsen kommer oprindeligt fra Nordamerika. Den blev i 1970’erne indført til dansk opdræt, men er senere sluppet ud i naturen, hvor den har spredt sig og etableret en voksende vild bestand. Miljøstyrelsen skriver om invasive arter: ”Invasive arter er dyr og planter, der spredes til områder, som de ikke selv ville kunne sprede sig til, og som har en negativ effekt på den oprindelige biodiversitet og desuden kan medføre store økonomiske omkostninger.” Signalkrebsene underminerer brinkerne og udkonkurrerer vores hjemmehørende flodkrebs, som de også kan smitte med krebsepest.

Når Signalkrebs er en invasiv art, har Miljøstyrelsen helt præcise regler for fiskeriet og håndteringen af krebsene. Disse regler er naturligvis indarbejdet i reglerne, som gælder i det offentlige område i Tarup-Davinde:

 • Der må kun fiskes krebs i Davinde Sø
 • Transporten fra fangststedet til hvor de skal tilberedes skal ske, så Signalkrebsene ikke kan undslippe 
 • Krebsene må under ingen omstændigheder udsættes i andre søer eller vandløb
 • Indsamling/fangst må kun ske til eget forbrug og ikke med videresalg for øje
 • Det er tilladt at svømme/snorkle efter krebs. Men det er ikke tilladt at flaskedykke efter krebs.
 • Det er ikke tilladt at bruge lys i forbindelse med snorkling efter krebs
 • Det er ikke tilladt at for-fodre med f.eks. fiskeaffald i søen
 • Det er tilladt at fiske med en krebsebrik*, en ketcher (børnefiskenet) eller krabbesnøre med klemme og kun med et af disse redskaber pr. person
 • Det er ikke tilladt at fiske med ruser eller andre typer ”faste net” eller garn
 • Der må fiskes krebs hele året. Men krebsene er mest aktive fra midten af juli til udgangen af september og allerbedst om natten
 • Det kræver ikke fiskekort at fiske efter krebs.

*Krebsebrik.

Fang krebs på den helt simple måde. Krebsebrikken monteres på en pind, stang eller med en snor. Fyldes med madding, og sænkes ned på bunden.

FIG krebsebrik - net til signalkrebs
Krebsebrik, billede udlånt af lystfisker.dk