I Tarup-Davinde findes en ret begrænset krybdyrfauna. Dette skyldes formentligt at mange krybdyrarter har svært ved at flytte sig hertil, når områderne er etableret på tidligere landbrugsjord.

Så der er kun registreret Skovfirben eller Almindeligt Firben i Phønix området. Skovfirben er det mest almindelige krybdyr i Danmark.

Der skal angives tydelig kildehenvisning, hvis der anvendes data fra rapporterne

Skovfirben, Phønix området – foto Viggo Lind.
2008 Padder og krybdyr i Tarup-Davinde
2007 Padder og krybdyr i Tarup Davinde
2006 Overvågning af padder og krybdyr