Tarup-Davinde I/S har siden 2002 gennemført naturovervågning i området. En række organisationer og fagpersoner har igennem årene bidraget væsentligt til undersøgelser og afrapportering om området natur og udvikling. Indholdet og rapporterne kan findes her.
De nuværende naturovervågere er: DOF, Entomologisk Selskab Fyn, og fagpersoner med kompetencer i relation til botanik og padder.