I 2007-2009 blev der opsat flagermuskasser i Tarup-Davinde området, og der har også været registreret flagermus systematisk i 2007, 2008 og 2010 se under Naturovervågningsrapporter.

Der er registreret følgende 4 arter i området:

Dværgflagermus er almindelig i det meste af Danmark undtagen vestjylland, Bornholm og mindre øer. Dværgflagermusen er den mindste flagermus i Europa med et vingefang på 20 cm. Dværgflagermusen er et natdyr, der begynder sin jagt lige efter solnedgang. Dens flyvehøjde er 2-6 meter. Under jagtflugten flyver dværgflagermusen i 5-10 meters højde langs skovkanter, skovlysninger og levende hegn. Den flyver hurtigt og i store sving og buer.

Sydflagermus er i Danmark især almindelig i de sydlige egne. Lever i bebyggede områder, parker, terræn med træer og buske. Lavland og bakker. Sydflagermusen er forholdsvis stor, har brede vinger og et vingefang på 35 cm. Føden jager flagermusene om natten i 5-20 meters højde over åbent terræn eller i skovkanten. I jagtflugten flyver sydflagermusen lidt tungt og tæt på træer og i store sving og buer. Dens føde består af lidt større insekter, og i sensommeren og om efteråret udgør store insektmængder, stimlet sammen under kraftig vejbelysning, en stor del af føden.

Brunflagermus er ret almindelig i det Østlige Jylland og på øerne. Brunflagermusen er forholdsvis stor med et vingefang på 30-40 cm. Den har lange smalle vinger. Brunflagermusen flyver ud før solnedgang. Flyvehøjden er mellem 5-100 m. Den flyver med mange hurtige korte vendinger. Flagermusen er meget social anlagt, og de bor i store larmende kolonier. 

Vandflagermus er vidt udbredt og almindeligt forekommende i Danmark. og har et vingefang på ca. 25 cm. Vandflagermusen jager det meste af tiden insekter over vandoverfladen på søer og vandløb, men den kan også ses jagende mellem træer, langs skovkanter og levende hegn. Under jagtflugten flyver vandflagermus meget tæt på vandoverfladen, og flere individer fouragerer indimellem i samme område.

Vandflagermus, foto Viggo Lind.
2010Flagermuskasser
2008Flagermus
2007Flagermus
2006Flagermus

Der skal angives tydelig kildehenvisning, hvis der anvendes data fra rapporterne