John Juul Henriksen

John er direktør for Tarup-Davinde I/S, og betjener selskabets bestyrelse.

Han arbejder med daglig drift af området, personaleledelse, naturforvaltning, opkøb af grusgrave og retableringer, økonomi, budget og regnskab, frivillige og øvrige brugere, markedsføring og presse, udvikling og fundraising, etablering af nye faciliteter i området, oplæg og rundvisninger af besøgende m.m.

John har kontor på Naturskolen Åløkkestedet.

Dorthe Andersen

Dorthe er sekretær på Naturskolen.
Hun tager sig af alt det praktiske ved henvendelser fra kunder vedr. reservationer, bookinger og koordinering af møder.
Opdatering af hjemmeside samt Facebook.

Henrik Kalckar Hansen

Henrik Kalckar Hansen er naturvejleder i Tarup- Davinde I/S og har kontor på Naturskolen. Han arbejder med naturforvaltning i området. Desuden kontakt og samarbejde med de frivillige. Fundraising og udvikling af projekter i området specielt omkring naturpleje og faciliteter til friluftsliv.

Udfører og koordinerer træfældningen i området. Formidling af områdets historie, diverse naturforhold og ikke mindst fuglelivet samt friluftsliv og store arrangementer med teambuilding.

Isabel Ebbesen

Isabel er naturvejleder i Tarup-Davinde I/S og har kontor på Naturskolen. Arbejder med frivillige projekter og fundraising, er ansvarlig for gederne fra Tarup-Davinde og alle indhegningerne som hun vedligeholder sammen med Skovhjælper projektet.
Formidler naturen og har stor interesse for sten og geologien i området
Udvikler med skolerne undervisningsforløb og etablering af faciliteter, der gør det lettere for lærerne at flytte undervisning ud i naturen.

Michael Rasmussen

Michael er uddannet murer. Men han er områdets alt-muligt praktiske mand. Hans mobile kontor er den grønne Elektriske UTV.

Birgitte Jeppesen

Birgitte er vores rengøringsdame, og hun er også gedehyrde i sin fritid.