Der skal angives tydelig kildehenvisning, hvis der anvendes data fra rapporterne.