Færdsel i området sker på eget ansvar og efter Naturbeskyttelseslovens bestemmelser.

https://naturstyrelsen.dk/publikationer/2008/dec/vejledning-om-naturbeskyttelsesloven/

Der indskærpes følgende omkring regler for færdsel i Tarup-Davinde Naturområde:

Kun dele af området er offentligt*. Vær opmærksom, når du bevæger dig ind på private arealer. Her er færdsel kun tilladt på veje og befæstede stier i dagtimerne.

 • Motorkørsel inkl. Scooter, knallert og ATV i området er ikke tilladt. Det er dog i forbindelse med bookede arrangementer tilladt at køre ind til lejrpladser for af- og pålæsning.
 • Det er ikke tilladt at bruge fjernstyrede biler og heller ikke fjernstyrede både med motor i området.
 • Det er ikke tilladt at flyve med drone i området.
 • Bål må kun tændes på de anviste bålpladser* og skal slukkes med vand, når man forlader området.
 • Lejrpladser og faciliteter i området* kan bookes/lejes via Naturskolen. Respekter andres bookninger og forlad lejrpladsen på opfordring.
 • Overnatning er kun tilladt på de anviste lejrpladser*.
 • Efter mørkets frembrud skal der være ro i området.
 • Støjende adfærd,  fx ved at benytte radio, musikapparater, højtalere, musikinstrumenter o. lign. på støjende måde, er ikke tilladt i Tarup-Davinde området. Der kan, i særlige tilfælde, søges dispensation via Naturskolen Åløkkestedet,  fx når der afholdes bookede stævner, løbsarrangementer og lignende. Dispensationer tager udgangspunkt i den konkrete situation.
 • Benyt de offentlige toiletter i området*.
 • Hjælp os med at holde området pænt og rent – brug skraldespandene til affald.
 • Det er kun tilladt at ride på afmærkede ridestier* og på asfalterede veje.
 • Cykling er kun tilladt i moderat tempo på veje og stier (ikke ridestier). Cyklister skal vige for gående.
 • Mountainbike kørsel henvises til mountainbikesporene på Ibjerg og på Røllehøj og det afmærkede transportspor imellem områderne.
 • Det er tilladt at sejle i kano, kajak, og båd uden motor på Davinde Sø og Lille Ibjerg Sø*.  Sejlads er ikke tilladt i andre søer.
 • Det er tilladt at bade i Davinde Sø samt Lille Ibjerg Sø*, samt at snorkle og dykke med flaske i disse søer. Men vær meget opmærksom, da brinkerne er stejle og søerne bliver pludseligt dybe. Det er ikke tilladt at bade, snorkle, dykke i andre af søerne.
 • Om vinteren hæver grundvandet temperaturen i søerne. Derfor er det livsfarligt at færdes på isen.
 • Krebsefiskeri, se særskilte regler  https://tarupdavinde.dk/krebsefiskeri-i-davinde-so/
 • Lystfiskeri, se særskilte regler http://odensesportsfiskerklub.dk/tarup-davinde/
 • Hunde skal føres i snor, og deres efterladenskaber skal fjernes af hundeejeren. Kun ved hundetræning i klubregi må hunde være uden snor.
 • I Hundeskoven* må du lade din hund løbe frit – under forudsætning af, at du har fuldt herredømme over hunden, jævnfør Hundelovens bestemmelser.
 • Stenter og klaplåger giver adgang til arealer med græssende dyr. Hold afstand til dyrene og opsøg dem ikke. Gederne i klappefolden vil og må gerne klappes.
 • På skydebanen på Ibjerg* kan der være skydetræning, der hindrer offentlig adgang. Se opsatte skilte.

*Se kort over de offentlige arealer, toiletter, bålpladser, lejrpladser, badesøer, hundeskov, ridestier, fiskesøer og MTB-ruter på hjemmesiden: https://tarupdavinde.dk/kort-over-omra%cc%8adet/