På billedet ses udsigten fra Røllehøj ud over Davinde Sø. I klart vejr kan man se langt omkring – helt til den store kran i Munkebo og Storebæltsbroen.

Røllehøj er blevet til med 50.000 læs fra lastbiler 1 million m3 overskudsjord fra anlægsarbejde på Fyn som en del af kommunernes plan for området. Det var en del af planen med retableringen af grusgraven der havde ligget her.

Arbejdet strakte sig over 8 år 2002-2010. Røllehøj ligger 72 m over havet  men 35 m over landskabet. Før grusgravningen var der en naturlig høj der var 48 m over havet. Denne høj blev kaldt Røllehøj og var høj nok til at den blev brugt til bavnehøj. Tanken med Røllehøj var at den bl.a. skulle benyttes som skibakke.