Græssende dyr plejer vores fredede orkideér.

Græssende dyr som køer, får og heste varetager meget af naturplejen i Tarup-Davinde området. Dyrene sørger for at områderne ikke springer i skov, og deres gødning skaber levesteder for insekter. Dyrene er med til at sikre at nye planter og mosser kan få fodfæste i den jord, der bliver trådt af deres hove og klove. Dyrene græsser forskellige, og derfor bruges de til forskellige formål i naturplejen. Køer spiser mest græs og urter, mens heste og får er mere nøjsomme og spiser gerne småbuske, siv og endda tagrør.

Tarup-Davinde samarbejder med beboerne i området om naturplejen. Det er derfor privatejede dyr, der går i foldene. De bliver passet og tilset af deres lokale ejere. Til gengæld sørger Tarup-Davinde for indhegning af arealerne. 

Tarup-Davinde forsøger at stable et kogræsserlaug på benene, så det i endnu højere grad kunne blive brugere af området, der er knyttet til pleje af arealerne.

I Danmark har vi orkideer, som kaldes gøgeurter. Orkideer tåler ikke at områderne gror til, og derfor er det vigtigt at få græsset engene omkring Naturskolen, hvor der gror masser af gøgeurter. Engene må kun græsses af køer eller heste, og ikke af får. Det er fordi heste og køer græsser meget mere skånsomt end får gør. Får græsser som plæneklippere, og spiser alt på deres vej. Da gøgeurten ikke kommer igen, ligesom græsset gør, vil fårenes måde at græsse på komme til at udrydde gøgeurten, og derfor bruges får ikke til græsning.